Onze kernwaarden

Kernwaarden zijn waarden waaraan een ieder die bij SuurS & Co. werkt moet voldoen. Klanten en relaties mogen ons hier altijd op aanspreken. De gekozen en ontwikkelde kernwaarden komen ook terug in onze eisen aan de medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werk, we spreken dan over de competenties die we willen zien. Onze kernwaarden luiden:

  • Integer;
    Eerlijk, met goede intenties, te vertrouwen. Iemand die de juiste normen en waarden heeft en daar naar leeft, iemand die niet omgekocht of gecorrumpeerd kan worden. Iemand die zijn woord nakomt.
  • Betrouwbaar(heid);
    Betrouwbaarheid is de mate van eerlijkheid of geloofwaardigheid van een persoon. Een beeld van de betrouwbaarheid van iemand krijgt men door middel van de omgang met iemand, waarbij levenservaring een belangrijke rol speelt.
  • Deskundig.
    Iemand die van Safety- en Security veel afweet; iemand die deskundig is in ons vakgebied; iemand die op een bepaald gebied vakbekwaam is en gekwalificeerd is conform de eisen van de certificatieregelingen, kortom een expert.