Onderhoud, beheer & controle

Onderhoud, beheer en controle bepalen in hoge mate de veiligheid. Systemen en onderlinge afspraken vragen om een periodieke check op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de getroffen maatregelen.

Camerasystemen bestaan uit gevoelige componenten (stofgevoelig) die onderhoud vereisen. Bij het jaarlijks onderhoud worden alle camera’s onderzocht en schoongemaakt en indien nodig opnieuw afgesteld. De hard disk die 24 uur per dag draait is aan slijtage onderhevig en dient tijdig te worden vervangen.

Indien u uw camerasysteem door ons laat onderhouden zal dit de levensduur van uw systeem aanzienlijk verlengen.

SuurS & Co. beschikt over de juiste gekwalificeerde mensen om alle taken voor u uit te voeren. Een service/storingsdienst die 24/7 klaarstaat is een vanzelfsprekendheid in onze branche. Je kan altijd op ons rekenen!

SuurS & Co. neemt ook onderhoud over indien u dat wenst. Hiervoor hebben we, in samenspraak met klanten, een aanpak ontwikkeld die snel de voordelen in kaart brengt en de status van uw installaties duidelijk maakt.

Een samenwerking met SuurS & Co. garandeert u dat er niets tussen wal en schip valt en dat u voldoet aan de eisen gesteld in het regelgeving en de eisen die gesteld worden door uw gemeente.

Suurs & Co. is de partner voor het onderhoud, het beheer en de vereiste controles. SuurS & Co. is een gecertificeerd onderhoudsbedrijf conform de BORG-regeling. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het CIBV als certificatie-instelling.