Inspectiediensten

Vanuit het bouwbesluit is het voor meerdere gebruiksfuncties een verplichting om jaarlijks of driejaarlijks de installatie te laten inspecteren. SuurS & Co. heeft deze verplicht omgezet in een dienst voor onze klanten, waarmee we klanten ontzorgen en alle activiteiten die daarbij komen kijken uit handen nemen.

Onze aanpak

SuurS & Co. werkt samen met geaccrediteerde inspectiebureaus. Op wens van de klant organiseren we het onderhoud en de inspectie op hetzelfde tijdstip. Voordeel: minder overlast tijdens het testen van de sturingen en minder belasting voor de bewoners/gebruikers van de gebruiksfunctie.

We begeleiden de inspecteur in zijn werk, voeren de handelingen uit die gevraagd worden en vormen gelijktijdig zelf ook een beeld van de veiligheidssituatie. Aanvullend, naast de scope van de inspecteur, kunnen we voorzien in tips en ideeën om de veiligheid, denk aan bouwkundig of organisatorisch, op orde te krijgen/houden.

Laat je door ons informeren over de mogelijkheden en kostenbesparingen die met onze werkwijze worden gerealiseerd.