Onderhoud, beheer & controle

Wist je dat?

De eigenaar/gebruiker moet alle draagbare blustoestellen regelmatig zelf controleren. Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon is een eis. Het blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een REOB- gediplomeerde monteur.

Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon.
In het 5e, 10e en 15e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel door ons onderworpen aan een uitgebreide controle en worden waar nodig de vullingen vernieuwd.

Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon.
In het 10e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel volledig gedemonteerd en leeggemaakt. Cilinders van CO2 blussers en patronen worden op druk beproefd, de rompen van alle type blustoestellen worden indien nodig beproefd op druk. Slangen en pistool moeten eveneens beproefd worden. Zo nodig worden onderdelen vervangen. Na 20 jaar dient het blustoestel altijd te worden vervangen.

Perstest brandslanghaspel.
De brandslanghaspel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een REOB- gediplomeerd monteur volgens de normen. Deze dient tevens na de controle te worden verzegeld i.v.m. legionella preventie. Iedere vijf jaar dient de slang van de brandslanghaspel te worden beproefd (perstest) en indien nodig te worden vervangen.

Het is wettelijk verplicht om jaarlijks alle apparatuur die te maken heeft met de (brand)veiligheid te onderhouden. Dit betreft brandmeldinstallaties, blusmiddelen en noodverlichting. Wij zijn uw partner om dit onderhoud voor u te verzorgen.

SuurS & Co. neemt ook onderhoud van blusmiddelen over indien u dat wenst. Hiervoor hebben we, in samenspraak met klanten, een aanpak ontwikkeld die snel de voordelen in kaart brengt en de status van uw installaties duidelijk maakt.

Een samenwerking met SuurS & Co. garandeert u dat er niets tussen wal en schip valt en dat u voldoet aan de eisen gesteld in het bouwbesluit en de eisen die gesteld worden door uw gemeente.

Suurs & Co. is de partner voor het onderhoud, het beheer en de vereiste controles. Wij bieden deze diensten en producten vanuit de kennis en ervaring van onze gecertificeerde regelingen. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het CIBV als certificatie-instelling.