Onze gecertificeerde diensten

De keuze om als organisatie diensten en producten onder certificaat te leveren moet een weloverwogen beslissing zijn. De impact op de organisatie en diens werkwijzen moet niet worden onderschat. Hieronder onze motivatie om te kiezen voor gecertificeerde diensten en procesgang.

Waarom is Suurs & Co gecertificeerd?
Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn. Want wie weet:
• welke diploma’s een installateur moet hebben?
• hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
• of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor inbraak alarmapparatuur?

Om de eindgebruiker te helpen zijn regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. CIBV Certificatie is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een CIBV Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven.

Suurs & Co is een door CIBV erkend BORG en branddetectiebedrijf! We kunnen de volgende certificaten afgeven bij geschiktheid van de installatie:

  • Certificaat Installeren brandmeldinstallatie of een Installatie Attest;
  • Certificaat Leveren brandmeldinstallatie;
  • Certificaat Onderhoud brandmeldinstallatie;
  • BORG-E certificaat;
  • SuurS & Co. is ook VEB erkend beveiligingsbedrijf.

SuurS & Co. werkt vanuit de kwaliteitsstandaard NEN-EN ISO 9001:2015. Onze diensten worden zowel intern als extern geaudit door erkend auditors van o.a. de certificatie-instelling. Onze kwaliteit is uw waarborg!