Bouwkundige- & organisatorische maatregelen

De bouwkundige en organisatorische maatregelen worden als onderdeel van camerabewaking van panden en terreinen meegenomen in ons advies. Meer weten over deze maatregelen? Neem contact met ons op, we komen graag op locatie om de mogelijkheden te bespreken door de situatie ter plaatse te leren kennen.

Het verwerken van beelden verkregen met particulier cameratoezicht valt onder de Wbp. Het college bescherming persoonsgegevens (CBP) is toezichthouder op de verwerking van de persoonsgegevens ingevolge de Wbp. (Wet bescherming persoonsgegevens)

Het gebruik van cameratoezicht is verder geregeld in het Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens (VB). Artikel 38 VB bepaalt onder welke voorwaarden de meldingsverplichting van artikel 27 van de Wbp voor het videocameratoezicht niet van toepassing is.

Tips bij cameratoezicht:

  • Bezoekers attenderen op het gebruik van camera’s door bordjes bij de entree;
  • Personeel attenderen op het gebruik van camera’s;
  • Beelden maximaal 24 uur bewaren, bij een incident 7 dagen bewaren;
  • Stel een procedure op die de integriteit en exclusiviteit van het bandmateriaal waarborgen.

Suurs & Co is de partner voor advies, installatie en onderhoud! Wij bieden deze diensten en systemen vanuit de kennis en ervaring van onze gecertificeerde regelingen. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het CIBV als certificatie-instelling.