Haspels, toestellen en blusmiddelen

Haspels, toestellen en blusmiddelen behoren tot het leverings- en onderhoudsprogramma van SuurS & Co. Blusmiddelen maken een integraal onderdeel uit van de veiligheid in en rond het gebouw.

Blusmiddelen verhogen direct de veiligheid voor personeel, bezoekers en bedrijfsprocessen doordat er gericht kan worden gehandeld in het geval van een calamiteit.

Suurs & Co. is de partner voor advies, installatie en onderhoud! Wij bieden deze diensten en blusmiddelen vanuit de kennis en ervaring van onze gecertificeerde regelingen. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het CIBV als certificatie-instelling.